Ang Buhay sa Mundo ng Wikang Pilipino

Naglalakbay ka sa isla berde. Mayroon maliit na barangay, maraming dagat, isang gubat, magagandang bundok, at may iba pang isla. Saan mo gustong pumunta?

Bokabularyo: lakbay/voyage, barangay/village, gubat/jungle, iba pang/other