Ang Buhay sa Mundo ng Wikang Pilipino

Loose Ends

There are 42 loose ends in this story.

Choice ID Choice Room ID
176904 "Patawad po, pwede po bang ituro ninyo kung saan ang palengke?" 90644
176905 "Patawad po, pwede po bang ituro ninyo kung saan ang simbahan?" 90644
176906 "Patawad po, pwede po bang ituro ninyo kung saan ang tindahan?" 90644
176907 "Patawad po, pwede po bang ituro ninyo kung saan ang JollieBee?" 90644
176909 Talk to the man. 90645
176910 Ignore the man. 90645
176911 Say, "Sorry, no speak Filipino." 90645
177033 Tumakbo palayo. 90715
177034 Tumawag ng pulis. 90715
177147 "Lumiko kaliwa (Kanluran)." 90791
177148 "Lumiko kanan (Silangan)." 90791
177149 "Hindi ko alam." 90791
177150 "Diretso (Hilaga)." 90792
177151 "Lumiko kaliwa (Kanluran)." 90792
177153 "Hindi ko alam." 90792
177158 "Diretso (Timog)." 90794
177159 "Lumiko kaliwa (Silangan)." 90794
177160 "Lumiko kanan (Kanluran)." 90794
177161 "Hindi ko alam." 90794
177163 "Lumiko kaliwa (Hilaga)." 90795
177164 "Lumiko kanan (Timog)." 90795
177165 "Hindi ko alam." 90795
177166 "Diretso (Silangan)." 90796
177167 "Lumiko kaliwa (Hilaga)." 90796
177169 "Hindi ko alam." 90796
177170 "Diretso (Timog)." 90797
177171 "Lumiko kaliwa (Silangan)." 90797
177172 "Lumiko kanan (Kanluran)." 90797
177173 "Hindi ko alam." 90797
177313 Pumasok ka sa bahay kahit hindi ka na kumatok. 90889
177315 "Puwede ninyo bang ipakita sa akin kung saan ang banyo?" 90890
177316 "Puwede mong sabihin sa akin bagay tungkol sa gubat?" 90890
177405 Lumakad sa hilagang-silangan. 90934
177407 Itago! 90935
177410 Kunin mo ang litrato ng maliit na hayop na may malaking bilog na mga mata. 90936
177411 Magpatuloy sa lumalakad. 90936
177991 Ako ay pagod na pagod. Pumunta ka sa bukid ng cape. 91254
177992 Pumunta ka mag-hiking! 91254
177997 "I'm from the U.S." 91258
177998 "I'm from Hawaii." 91258
177999 "I'm from another world." 91258
178403 Tumakbo! 91485