A három királyfi

Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl élt egy öreg király meg a három fia. Az öreg király nagybeteg volt, az ágyból se tudott kikelni. Egy nap magához hívta a három fiát.
-Kedves fiaim, nincs már sok időm hátra, az egyetlen reményem az, ha felkerekedtek és megkeresitek nekem az élet vizét. Abból egy korty is elég lenne, hogy visszanyerjem az erőmet és újból egészséges legyek.
Mit volt mit tenni, megpakolták a tarisznyáikat a királyfiak és útnak indultak.
Mentek-mendegéltek, amikor egy útelágazáshoz értek.
A legnagyobb királyfi így szólt: